Privacy Policy

Els titulars de la web són la Sra. Mª Josefa de Mir Tubert, amb DNI 46303629Y, llicenciada en farmàcia per la Universitat de Barcelona i membre del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona amb el número 4618.
El Sr. Ignacio Navarro de Mir, amb DNI 46359041B, llicenciat en farmàcia per la Universitat de Barcelona i membre del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona amb el número 13982.
La Sra. Miriam Navarro de Mir, amb DNI 46362454C, llicenciada en farmàcia per la Universitat de Barcelona i membre del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona amb el número 15241.
Té el seu domicili al c/ Balmes 94, 08008 Barcelona, ​​tel. 932152185 i correu electrònic info@farmaciamirbarcelona.com.

Protecció de dades personals
D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes, s’informa a l’usuari que les dades personals facilitades a través de la pàgina web seran incorporades a una base de dades, el tractament de la qual té per finalitat donar resposta a la sol·licitud enviada, el contacte i l’enviament d’informació que pugui ser d’interès de l’usuari.
Els farmacèutics titulars no tenen previsió de cedir les dades, excepte per imperatiu legal. Tampoc hi ha la previsió de fer transferències internacionals amb les meves dades.
L’usuari pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, cancel·lació, limitació, portabilitat i oposició per escrit a la Sra. Mª JOSEFA DE MIR TUBERT, al Sr. IGNACIO NAVARRO DE MIR i la Sra. MIRIAM NAVARRO DE MIR, al c/ Balmes 94, 08008 Barcelona, ​​o per correu electrònic a info@farmaciamirbarcelona.com.